Litt OK å vite om droner

Juni, 2017

bilde av drone med kamera

DDroner er blitt litt sånn allemannseie og noen tror at det ikke finnes regler for droner. Men det gjør det. I løpet av årene har salget av små og store droner skutt i været, til den grad at behovet for et ordentlig regelverk tidlig meldte seg – og da spesielt for de større dronene, som vi allerede har sett eksempler på at kan føre til ulykker i flytrafikken.

Droner er «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen har et annet formål enn rekreasjon, sport eller konkurranse» – det er også disse som menes med «luftfartøy som ikke har fører om bord.»

Modellfly er «innretninger som ikke har fører om bord, som beveger seg i luften og hvor flygingen kun har rekreasjon, sport eller konkurranse som formål.»

Den store forskjellen mellom disse to går altså ikke ut på hvordan selve luftfartøyet ser ut, men hva du bruker det til.

Om du bare flyr med en drone for å ha det gøy, er det reglene for «modellfly» som gjelder. Utgangspunktet her er da at flyvingen ikke skal være til sjenanse, og holde trygg avstand. Dette betyr minst fem kilometer til nærmeste flyplass, og minst 150 meter fra mennesker, motorkjøretøy eller bygninger.

Ønsker du å tjene penger så må du ha lisens

Om du bruker dronen til noe annet – for eksempel om du skal tjene penger på bilder som er tatt fra en drone – blir reglene straks mer kompliserte, og avhenger blant annet av vekten på dronen. Luftfartstilsynet har oversikt over alle regler.

Med droner opp til 2,5 kilo hele tiden må se dronen, og bare fly i dagslys. Med disse dronene får du heller ikke fly raskere enn 60 knop (111 km/t), høyere enn 120 meter, samt at dronen må ha et system for automatisk nødlanding. Droner over 2,5 kilo har egne regler.

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten.

Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det. Når du flyr skal du holdes deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander. Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, og du kan ikke fly nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer.

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll. Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter. Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre.

Når fartøyet er så lite kan du fly innenfor synsrekkevidde (VLOS), utvidet synsrekkevidde (EVLOS) eller utenfor synsrekkevidde (BLOS), men ikke høyere enn 50 meter over bakken eller vannet. Sikkerhetsavstandene til personer, kjøretøy og bygninger gjelder ikke. Også denne flygingen skal skje på en hensynsfull måte overfor andre.

Noen nøkkelfakta:

  • Minst 5 KM fra flyplasser

  • Max høyde 120 meter

  • Minst 150 meter fra folkeansamlinger over 100 personer

  • Samtykke hvis nærmere enn 50 meter fra bygninger eller biler

  • Strengt ulovlig å fly over ulykkesteder