Markedsplan

Markedsføring artikkel   •   Juni, 2017

Markedsplan er en viktig del av din virksomhet. Hvorfor det? Det er sjelden du oppnår suksess ved en slump. En finner sjelden tilfeldigvis en gullgruve. Suksessen kommer best med en markedsplan

Visjon

Start markedsplanen med din visjon – Hva er visjonen din? Skal du forandre verden? Skal du bli best i din region? Skal du tilby noe helt annet enn dine konkurrenter? Eller skal du bare være bedre. Som gründer har du mange ganger en ide. Et konsept som du har tro på skal lykkes. Hva er «ingressene» i ditt konsept? Bruk tid på det du har tro på, og bruk det videre i dine markedsplaner.

Situasjonsanalyse

Hvis Ringrever skal lage en markedsplan sammen med kunden. Involverer en de som skal utføre planen og prøver å se fremover med «nye» øyner. De som skal utføre planen må få eierskap til planen. Hvor er vi nå? En må være ærlig med seg selv, er vi ledende i vår bransje? Hvem er våre konkurrenter? Lag en S W O T analyse. Styrker, Svakheter, Muligheter og Trusler (oversatt til norsk)

Markedsmål

Hvor skal en legge lista i år? Skal en øke omsetningen med 20%? Eller hvor mye? Er det nedgangstider? Når det er dårlige tider, skal vi da tørre å satse mer? Prøve å kapre nye markedsandeler? Legg lista så høyt at det «trigger», men ikke for høyt da kan motivasjonen ryke. Uten mål vet vet vi ikke hvor vi skal. Det må være målbart, vi skal vite om vi har nådd målet når tidsfristen er ute.

Markedsstrategi

Nå har vi satt opp målene, hvordan skal vi oppnå målene vi har satt? Hvilken markedsstrategi skal vi bruke for å nå målene? Skal vi sette opp prisene? Setter vi ned prisen? Skal vi være mer aggressive i vår markedsføring? Skal vi besøke flere kunder? Jobbe smartere, og finne riktigere metoder for å oppnå bedre resultater. En må gjøre noen valg og følge strategien. Ikke gi opp ved første forsøk. Pass på å ikke vingle fra side til side uten mål og mening, og pass på beslutningsvegring. Noen har strategien men de tør ikke ta beslutningen og gjøre action.

Hvem er målgruppen? Hvilke markedstiltak skal en gjennomføre?

Handlingsplaner

Når markedstiltakene er satt opp. Det settes ned i handlingsplanene. Når skal en gjøre tiltakene? Igangsetting og kommunikasjon til alle som er involvert i planen. Det nytter ikke med en handling som settes igang, hvis ingen i bedriften vet at det skjer. Snakk om det i møter. Motiver de ansatte til å gjennomføre planene. Hvordan kan den enkelte bidra til å nå målene. Hva skjer når målet nås?

  • Visjon

  • Situasjonsanalyse

  • Markedsmål hva vil en oppnå?

  • Markedsstrategi – Hvordan vil en oppnå målene?

  • Handlingsplan

  • Markedsplaner – medier

  • Oppfølging av markedsplanen – rundgang i hjulet

Når markedsplanen er satt opp. Det er da det starter. Markedsplanen er ikke en plan som skal ligge i skuffen i et helt år. Den skal tas frem med jevne mellomrom og følges opp.

Oppfølging – kontroll

Markedsplanen er kartet til målet, og vi må kontrollere kartet jevnlig. Slik at vi ikke går oss bort. Se på kartet, må vi endre på kursen? Kommer vi dit vi skal? Er vi helt ute av kurs? Hvis en er helt ute av kurs. Sjekk innom markedsplanen og start fra starten og følg linjen helt ut. Gjør beslutninger en har tro på. Evaluer markedsplanen ved årets slutt.

En har kortsiktige planer og en har langsiktige planer. Glem ikke å bygge stein for stein. Ellers blir det ofte et stort luftslott.